Όροι χρήσης - GSManiatech

Logout
Logout
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Όροι χρήσης


Όροι χρήσης
Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος gsmaniatech.com μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε επιθυμεί να αγοράσει τα προϊόντα, τα οποία αποτελούν περιεχόμενα της παρούσας ιστοσελίδας. Η ανάγνωση των περιεχομένων ή η αγορά προϊόντος / προϊόντων συνιστά αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης, οι οποίοι αναλύονται παρακάτω σε θεματικές κατηγορίες:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Αν και έχει δοθεί μεγάλη βαρύτητα στην όσο καλύτερη απεικόνιση και περιγραφή των προϊόντων μας, η GS Maniatech δεν εγγυάται την παντελή απουσία τυχόν τυπογραφικών, αριθμητικών ή λαθών απεικόνισης που μπορεί να εμφανιστούν στην  ιστοσελίδα καθώς και αν οι απεικονίσεις και περιγραφές των προϊόντων είναι ακριβείς και πλήρεις. Η GS Maniatech δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη προκύψει από την χρήση της ιστοσελίδας. Ειδικότερα: Η GS Maniatech δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου Επιστροφές Προϊόντων). Επίσης, επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα gsmaniatech.com ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα gsmaniatech.com παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις) και τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα gsmaniatech.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Το προϊόν και η χρήση του έχουν γίνει κατανοητά και είναι της αρεσκείας του πελάτη. Ο πελάτης έχει αντιληφθεί ότι το προϊόν διατίθεται ως αντικείμενο. Ο πελάτης είναι ενήμερος για την τιμή που αναγράφεται σε κάθε προϊόν. Στην αναγραφόμενη τιμή περιλαμβάνεται ΦΠΑ 19%. Ο πελάτης αποδέχεται τη χρέωση των εξόδων συσκευασίας και αποστολής. Το ποσό των εξόδων αποστολής εξαρτάται από την περιοχή αποστολής και το βάρος ή το μέγεθος του/των προϊόντων και προστίθεται στο τελικό ποσό της αξίας των προϊόντων της παραγγελίας. Ο πελάτης, την παρούσα χρονική στιγμή, μπορεί να επιλέξει τους τρόπους αποστολής και να ενημερωθεί για το εκάστoτε κόστος από τη σχετική σελίδα. Ο πελάτης, αν έχει οποιαδήποτε απορία ως προς το προϊόν, η οποία δεν καλύπτεται από την αναλυτική περιγραφή που υπάρχει σε κάθε προϊόν, πριν το αγοράσει έχει δυνατότητα να έλθει σε επικοινωνία με την επιχείρηση με τη χρήση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: sales@gsmaniatech.com

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Κατά την επίσκεψή σας στο gsmaniatech.com και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του παρόντος διαδικτυακού τόπου, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του νόμου σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Το GS Maniatech τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία. Τα προσωπικά δεδομένα παραμένουν ανενεργά μετά την, με οποιοδήποτε τρόπο, λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
All rights reserved GSManiatech 2019
 25252203
96729571
info@gsmaniatech.com
gsmaniatech
Επιστροφή στο περιεχόμενο